Memur Alımı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Çok Sayıda İşçi Alımı Yapıyor

15.04.2019
144
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Çok Sayıda İşçi Alımı Yapıyor

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar ÜniversitesiTemizlik görevlisi, Güvenlik görevlisi, Isıtma ve Havalandırma Cihaz Operatörü, Elektrikçi,Bilgisayar Teknolojileri Teknisyeni, Şoför, Bahçıvan, Engelli İşçi (Temizlik görevlisi) ve eski hükümlü veya terörle mücadele malul sayılmayacak şekilde yaralananlar (temizlik görevlisi)” kadrolarında toplamda 65 işçi alımı için duyuru yayımlamıştır. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi işçi alımı ilanı Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanmıştır. Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi işçi alımı için aranan şartlar ve başvuru sayfası makalemizin devamında yer almaktadır.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi İşçi Alımı İçin Aranan Genel Şartlar

 • a) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 • b) 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • c) İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak,
 • d) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • e) Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
 • f) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
 • g) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 • h) Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
 • i) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
 • j) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, şartları aranır.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Temizlik Personeli Alımı İçin Aranan Şartlar

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi temizlik personeli alımı için başvuru yapacak adaylarda genel şartlar haricinde bazı özel şartlarda aranmaktadır. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde toplamda 27 temizlik personeli alımı yapılacaktır.

Başvuru Şartları

 • En az lise ve dengi okul mezunu olmak
 • 18 – 45 yaş arasında olmak
 • İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Güvenlik Görevlisi Alımı ve Başvuru Şartları

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi güvenlik görevlisi alımı için 30 kişilik kontenjan ayrılmıştır. Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi güvenlik görevlisi alımı için başvuru yapacak adaylarda bazı özel şartlar aranmaktadır.

Başvuru Şartları

 • 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak
 •  18 – 45 yaş arasında olmak
 •  En az lise ve dengi okul mezunu olmak
 •  İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Isıtma ve Havalandırma Cihazı Operatörü Alımı ve Başvuru Şartları

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi bir (1) ısıtma ve havalandırma cihazı operatörü alımı yapacaktır.

Başvuru Şartları

 • En az lise ve dengi okul mezunu olmak
 • En az 8 (Sekiz) yıllık iş deneyimi istenecek olup, iş deneyimini SGK hizmet dökümü ve çalıştığı işyerinden alınacak çalışma belgesi ile belgelendirmek
 • 18 – 35 yaş arasında olmak
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen kurumlardan alınan Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım, Doğalgaz Çelik Boru Kaynakçısı ve Doğalgaz Polietilen Boru Kaynakçısı sertifikalarına sahip olmak.
 • İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri Teknisyeni Alımı ve Şartları

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi bir (1) bilgisayar teknolojileri teknisyeni alımı yapılacaktır. Başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar ise şu şekilde.

Başvuru Şartları

 • En az 2 (iki) yıllık iş deneyimi istenecek olup, iş deneyimini SGK hizmet dökümü ve çalıştığı işyerinden alınacak çalışma belgesi ile belgelendirmek
 • TUBİTAK ULAKBİM tarafından düzenlenen Pardus ve GNU/LINUX Sistem Yönetimi Eğitimi
 • Sertifikasına Sahip olmak
 • En az lise ve dengi okul mezunu olmak
 • IP Güvenlik Kamera sistemleri güvenlik sertifikasına sahip olmak
 • Öğretim Kurumlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama ile ilgili bölümlerinden mezun olmak
 • 18 – 30 yaş arasında olmak
 • İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Elektrikçi Alımı ve Başvuru Şartları

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek için kadrolu bir (1) elektrikçi alımı yapacaktır.

Başvuru Şartları

 • En az lise ve dengi okul mezunu olmak
 • Öğretim Kurumlarının Elektrik ve Elektronik ile ilgili bölümlerinden mezun olmak
 • En az 10 (On) yıllık iş deneyimi istenecek olup, iş deneyimini SGK hizmet dökümü ve çalıştığı işyerinden alınacak çalışma belgesi ile belgelendirmek
 • 18 – 45 yaş arasında olmak
 • İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Bahçıvan Alımı ve Başvuru Şartları

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde kadrolu olarak bahçıvan alımı yapacaktır.

Başvuru Şartları

 • Bahçıvan olarak en az 5 (beş) yıllık iş deneyimi istenecek olup, iş deneyimini SGK hizmet dökümü ve çalıştığı işyerinden alınacak çalışma belgesi ile belgelendirmek
 • En az lise ve dengi okul mezunu olmak
 • 18 – 35 yaş arasında olmak
 • İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Şoför Alımı ve Başvuru Şartları

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde istihdam etmek üzere bir (1) kadrolu şoför alımı yapılacaktır. Şoför alımı ilanı için başvuru yapacak adayların en az lise mezunu olması şartı aranmaktadır.

Başvuru Şartları

 • En az lise ve dengi okul mezunu olmak
 • En az 8 (Sekiz) yıllık iş deneyimi istenecek olup, iş deneyimini SGK hizmet dökümü ve çalıştığı işyerinden alınacak çalışma belgesi ile belgelendirmek
 • En az D sınıfı ehliyet sahibi olmak
 • Src 2 ve Src 4 Belgesine Sahip olmak
 • 18 – 40 yaş arasında olmak
 • İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Engelli Personel Alımı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde kadrolu olarak istihdam etmek için bir (1) engelli temizlik personeli alımı yapacak. Engelli personel alımı kadrosu için başvuru yapacak adayları en az %40 engelli olduğuna dair tam teşekkülü sağlık kurulundan alınan sağlık raporu ile belgelendirmek şartı aranmaktadır.

Başvuru Şartları

 • En az lise ve dengi okul mezunu olmak
 • Engelli işçi olarak çalışma talebinde bulunanların en az %40 engelli olduğuna dair tam teşekkülü sağlık kurulundan alınan sağlık raporu ile belgelendirmek
 • 18 – 40 yaş arasında olmak
 • İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Eski Hükümlü Personel Alımı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi işçi alımı için yayımlanan ilanda eski hükümlü işçi alımı içinde bir (1) kontenjan ayrılmıştır.
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde kadrolu eski hükümlü temizlik personeli alımı yapılacağı duyurulmuştur.

Başvuru Şartları

 • En az İlköğretim okul mezunu olmak
 • 18 – 40 yaş arasında olmak
 • Terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı
 • Eski hükümlü olarak başvuranlar ise İlgili Savcılıkça düzenlenmiş olan Eski hükümlülük belgesi
 • İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

Benzer İlanlar

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.