Memur Alımı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Şoför Alımı 2019 – Memur Alımı

15.03.2019
184

Şoför Alımı 2019 – Memur Alımı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Şoför Alımı 2019 – Memur Alımı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Şoför Alımı 2019, Şoför iş ilanları

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bünyesinden istihdam etmek üzere toplamda beş (5) şoför alımı yapılacaktır. Devlet Personel Başkanlığı aracılığı ile yayımlanan ilanda BDDK bünyesinde en az lise mezunu şoför alımı için ilan yayımlamıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bünyesinde istihdam edilecek şoför alımı 2019 ilanına başvuru yapacak adaylar uygulamalı ve sözlü sınavlara tabii tutulacaklardır. BDDK şoför alımı 2019 ilanına başvurular, 20 Mart 2019 tarihi saat 14.00’da başlayıp 29 Mart 2019 tarihi saat 16.00’da sona erecektir.

Başvuru Şartları

 • 1) Türk Vatandaşı olmak,
 • 2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • 3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • 4) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • 5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalı ğı bulunmamak,
 • 6) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer verilen şartları taşımak.
 • 7) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 26 ncı maddesi hükmü kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak.
 • 8) Güvenlik soruşturmasında kamu hizmetine atanmasına engel bir durumu bulunmamak.

B) Özel Şartlar: 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış olup giriş sınavına başvuruda bulunacak adaylarda, aşağıda belirtilen şartlar aranır.

 • (*) Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türleri belirlenmiştir.
 • (**) Aday sayısı, KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle yapılacak sıralama sonucunda belirlenecek olup son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü uygulama sınavına çağrılacaktır.
 • Giriş sınavına, kamu kurum veya kuruluşlarında çalışmakta olan Devlet memurları başvuruda bulunamayacaktır. Bu şekilde başvuruda bulunduğu tespit edilen adayların başvurularına ilişkin herhangi bir işlem tesis edilmeyecektir.

Türkiye Geneli Şoför Alımı 2019 – Şoför İş İlanları

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.