Memur Alımı

Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı 2019 (Hemşire, Diyetisyen ve Ebe İlanları)

01.02.2019
176

Sağlık personel alımı 2019 ilanları, Hemşire, ebe, diyetisyen, sağlık teknisyeni alımı

Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı 2019 (Hemşire, Diyetisyen ve Ebe İlanları)

Bakanlıklara bağlı kamu kurumları bünyesinde sağlık personeli alımı ilanları 2019 yılına girdiğimiz bu ilk aylarda ardı ardına yayımlanmaya devam ediyor. Celal Bayar Üniversitesi kendi bünyesinde 33 sağlık personeli alımı (2019) ilanını devlet personel başkanlığı aracılığı ile yayımlamıştır. Devlet personel başkanlı resmi sitesinde yayımlanan ilanda hemşire, sağlık teknisyeni, diyetisyen ve ebe gibi branşlarda sağlık personeli alımı (2019) yapılacağı duyurulmuştur. Ayrıca yayımlanan ilanda başvuru tarihi, adaylarda aranan genel şartlar ve istenilen başvuru belgelerine detaylıca yer verilmiştir. Üniversite bünyesinde otuz üç (33) sağlık personel alımı ilanına başvuru yapacak adayların en az lise mezunu olması gerekmektedir. Değerli adaylar yayımlanan ilandaki personel listesi ve diğer tüm detaylar makalemizin devamında yer almaktır. Aşağıda belirtilen pozisyonda sözleşmeli sağlık personel alımı yapılacaktır.

Adaylarda aranan genel şartlar

1- Başvuracak adaylarda yukarıda aranan niteliklerde belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanun’un

48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

 a) T.C. Vatandaşı olmak.

 b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

 c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir

suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin

güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,

rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat

karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya

kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

 d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına

gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya

yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

 e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı

yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

 f) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak. (sadece atamaya hak kazanan

adaylar için yaptırtılacaktır.)

2- 2018 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için KPSS P3, Ortaöğretim mezunları

için KPSS P94 puanı esas alınacaktır)

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması.

5-Adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, “sözleşmeli

olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca

sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen

istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl

geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.