Memur Alımı

Çukuroava Üniversitesi Engelli ve Eski Hükümlü Memur Alımı 2019

05.05.2019
74
Çukuroava Üniversitesi Engelli ve Eski Hükümlü Memur Alımı 2019

Çukurova Üniversitesi engelli ve eski hükümlü memur alımı 2019 yılı mayıs ayı itibari ile yayımlanmıştır. Devlet Personel Başkanlığı aracılığı ile yayımlanan ilanda Çukurova Üniversitesi bünyesinde çok sayıda engelli ve eski hükümlü büro memuru ve genel işçi alımı yapılacağı duyurulmuştur. Yayımlanan ilanlara en az ilk okul mezunu olan engelli ve eski hükümlü adaylar başvuru yapabileceklerdir. Peki engelli ve eski hükümlü memur alımı ilanlarına başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar, başvuru sayfası ve kadro dağılımı nasıl olacak? İşte tüm detaylar.

Çukurova Üniversitesi Engelli Memur Alımı İçin Aranan Şartlar

Çukurova Üniversite büro işleri yönetimi için en az ilköğretim mezunu engelli memur alımı yapacaktır. Söz konusu ilanda yer verilen açıklamada toplamda;

 • Büro İşçisi (Engelli) 2 İlköğretim
 • Büro İşçisi (Engelli) 11 Lise
 • Büro İşçisi (Engelli) 4 Ön lisans
 • Büro İşçisi (Engelli) 2 Lisans

olmak üzere toplamda 19 engelli memur alımı yapılacaktır. Ayrıca başvurular 06.05.2019-10.05.2019 tarihleri arasında başvurularını Adana İş-Kur İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

Başvuru Şartları

 • 1- 2527 Sayılı Türk soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş ve İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak,
 • 2- Son başvuru tarihi itibariyle, 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • 3- Affa uğramış olsa bile, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • 4- Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,
 • 5- Durumlarını ilgili mevzuata göre, yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla (Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle, bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk (%40) olduğunu belirten sağlık kurulu raporu) belgelendirmeleri gerekmektedir.
 • 6- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
 • 7- Engelli adaylar hakkındaki ilgili mevzuat hükümleri ile 2527 Sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak.
 • 8- Noter huzurunda yapılacak olan kura çekimi sonucuna göre, işe başlatılmayı hak kazanan işçiler, kurumca belirlenecek mülakat sonucuna göre işe başlatılacak olup,www.cu.edu.tr internet adresinde sonuçların ilan edilmesinden sonra 5 (beş) iş günü içerisinde istenilen belgeler ile birlikte Çukurova Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı İşçi ve Sözleşmeli Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ve müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılırlar.

Çukurova Üniversitesi Eski Hükümlü Memur Alımı İçin Aranan Şartlar

Devlet Personel Alımı Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda çok sayıda en az ilk okul mezunu genel işlerde görevlendirmek üzere eski hükümlü işçi, memur alımı yapılacağı duyurulmuştur. Eski hükümlü iş ilanları kapsamında yayımlanan söz konusu ilana adaylar 06.05.2019-10.05.2019 tarihleri arasında başvurularını Adana İş-Kur İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

Sürekli İşçi Alınacak Personel Sayısı Öğrenim Durumu

 • Beden İşçisi (Esk.Hük.) 2 İlköğretim
 • Beden İşçisi (Esk.Hük.) 28 Lise
 • Beden İşçisi (Esk.Hük.) 2 Ön lisans
 • Büro İşçisi (Esk.Hük.) 1 Ön Lisans

Başvuru Şartları

 • 1- 2527 Sayılı Türk soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş ve İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak,
 • 2- Son başvuru tarihi itibariyle, 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • 3- Affa uğramış olsa bile, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • 4- Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,
 • 5- 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı şekilde eski hükümlü veya 4. Maddenin birinci fıkrasının (ğ) tanımlandığı şekilde terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan olmak,
 • 6- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
 • 7- Eski Hükümlü adaylar hakkındaki ilgili mevzuat hükümleri ile 2527 Sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak.
 • 8- Noter huzurunda yapılacak olan kura çekimi sonucuna göre, işe başlatılmayı hak kazanan işçiler, kurumca belirlenecek mülakat sonucuna göre işe başlatılacak olup, www.cu.edu.tr internet adresinde sonuçların ilan edilmesinden sonra 5 (beş) iş günü içerisinde istenilen belgeler ile birlikte Çukurova Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı İşçi ve Sözleşmeli Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ve müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılırlar.

Bilgi için: Personel Daire Başkanlığı: 0(322) 338 60 84/ 2336-2688

Benzer İlanlar

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Personel Alımı 2019 – Orman Genel Müdürlüğü Memur Alımı

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.