Memur Alımı

Devlet Hava Meydanları (DHMİ) Türkiye Genelinde 112 Memur, Personel Alımı 2019

10.05.2019
53
Devlet Hava Meydanları (DHMİ) Türkiye Genelinde 112 Memur, Personel Alımı 2019

Devlet Hava Meydanları (DHMİ) Türkiye Genelinde 112 Memur, Personel Alımı 2019 ilanları yayımlandı. Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda Türkiye genelinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirmek üzere farklı iller ve kadrolarda personel alımı yapılacağını duyurdu. DHMİ personel alımı 2019 ilanları için başvuru yapacak adayları KPSSP3 puanı en yüksekten başlamak üzere bilgisayar destekli seçme sınavına veya yazılı sınava çağırılacaklar. Söz konusu sınavlara giren Adaylar; Bilgisayar destekli seçme sınavı veya yazılı sınavlarda almış oldukları puan sırasına göre sözlü sınava çağırılacaklar. Sınava girmek isteyen adayların 13.05.2019-30.05.2019 tarihleri arasında http://isbasvuru.dhmi.gov.tr adresinden başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Not: Adayların talep edilen bütün belgeleri sisteme eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir.

DHMİ Personel Alımı 2019 Kadro Dağılımı

DHMİ personel alımı için yayımlanan ilanda Asistan Hava Trafik Kontrolörü kadrosunda on iki (12) kişi alınacağı ve başvuru yapacak adayların KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gerekiyor. Stajyer Hava Trafik Kontrolörü alımı için ise yüz (100) kişilik kadro açılmıştır. Başvuru yapacak adayların KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olma şartı aranmaktadır.

DHMİ Hava Trafik Kontrolörü Personel Alımı Başvuru Şartları

 • a) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
 • b) ICAO ANNEX’l kriterlerine uygun “Hava Trafik Kontrolörü olur” ibareli sağlık raporu almak, ( aranan şartlar www.dhmi.gov.tr adresinde yer alan Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliğinde yazılı bulunmaktadır.)
 • c) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak, (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır, gerekirse hakem hastaneye gönderilir ve hakem hastanece verilecek nihai rapor  sonucuna göre işlem tesis edilir. Adaylar bilgisayar destekli sınavı veya yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler.)
 • d) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en az ‘C’ düzeyinde puan aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge. (30.05.2014 tarihinden sonraki belgeler geçerlidir.)
 • e) Geçerli bir hava trafik kontrolör lisansına sahip olmak. (Bknz.: “SHY 65-01 Hava Trafik Kontrolör Hizmetleri Personeli Lisans Değerlendirme Yönetmeliği”)

DHMİ Stajyer Hava Trafik Kontrolörü Personel Alımı Başvuru Şartları

 • a) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
 • b) Hava Trafik Kontrol Kursunun Başlayacağı 02/12/2019 tarihi itibariyle, 27 yaşından gün almamış olmak, (02/12/1993 ve sonrasında doğmuş olmak.)
 • c) ICAO ANNEX’l kriterlerine uygun “Hava Trafik Kontrolörü olur” ibareli sağlık raporu almak, ( aranan şartlar www.dhmi.gov.tr adresinde yer alan Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliğinde yazılı bulunmaktadır.)
 • d) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak, (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır, gerekirse hakem hastaneye gönderilir ve hakem hastanece verilecek nihai rapor sonucuna göre işlem tesis edilir. Adaylar bilgisayar destekli sınavı veya yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler.)
 • e) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en az ‘C’ düzeyinde puan aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge. (30.05.2014 tarihinden sonraki belgeler geçerlidir.)
 • f) Daha önce disiplin, başarısızlık ve idari yönden kursla veya Genel Müdürlükle ilişiği kesilmemek

DHMİ Personel Alımı 2019 İçin Adaylarda Aranan Genel Şartları

 • a) Türk Vatandaşı olmak,
 • b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • c) 18 yaşını tamamlamış olmak ,
 • d) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak (Kurs başlangıç tarihi olan 02.12.2019 tarihinde askerlikle ilişkisi bulunmamak.),
 • e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
 • f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
 • g) Son başvuru tarihi itibarıyla, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca KPSSP3 puan türünden yetmiş ve üzeri puan almış olmak.

DHMİ İllere Göre Kadro Dağılımı

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.