Memur Alımı

Dışişleri Bakanlığı ve KOSGEB KPSS’siz Lise Mezunu Memur Alımı 2019

02.06.2019
60
Dışişleri Bakanlığı ve KOSGEB KPSS’siz Lise Mezunu Memur Alımı 2019

Dışişleri Bakanlığı ve KOSGEB KPSS’siz Lise Mezunu Memur Alımı 2019 ilanları yayımlandı. Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanlarda Dışişleri bakanlığı Kuala Lumpur Büyükelçiliğinde münhal hale gelecek 1 adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla KPSS şartsız lise mezunu memur alımı yapılacağını duyurmuştur. Devlet Personel Başkanlığı üzerinden yayımlanan diğer bir ilanda ise Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından, Taşra Birimlerinde Görevlendirilmek Üzere 57 KOBİ Uzman Yardımcısı alımı yapılacağı duyurulmuştur. KOSGEB memur alımı ilanı için başvuru yapacak adayların KUY01 Referans kodu için Mühendislik Fakültelerinin Endüstri veya Makine Mühendisliği bölümlerinin birinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerin bölümlerinden mezun ve KPSSP3 puan türünden asgari puanı almış olma şartı aranmaktadır.

Dışişleri Bakanlığı KPSS’siz Lise Mezunu Memur Alımı Şartları

Dışişleri Bakanlığı KPSS’siz Lise Mezunu Memur Alımı Şartları ise şu şekilde;

 • 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • 2. Sınav tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak,
 • 3. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,
 • 4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
 • 5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
 • 6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,
 • 7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),
 • 8. Çok iyi derecede Malayca ve Türkçe bilmek,
 • 9. Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.

KOSGEB Memur, Personel Alımı Şartları

KOSGEB Memur, Personel Alımı Şartları ise şu şekilde;

 • 1) T.C. Vatandaşı olmak,
 • 2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • 3) 18 yaşını bitirmiş ve Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • 4) Askerlikle ilgisi bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş, yedek sınıfa geçirilmiş veya muaf olmak,
 • 5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • 6) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • 7) Diğer kuruluşlarda mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak, mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olduğunu tevsik etmek veya diğer kuruluşun ve KOSGEB’in muvafakatı ile mecburi hizmet süresini KOSGEB’de tamamlamayı taahhüt etmiş bulunmak,
 • 8) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.
 • 9) KPSS sınavında 10’uncu maddede belirtilen puan türlerinde, 2017 veya 2018 yıllarında asgari 70 (yetmiş) puan almak,
 • 10) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans düzeyinde eğitim veren; a. KUY01 Referans kodu için Mühendislik Fakültelerinin Endüstri veya Makine Mühendisliği bölümlerinin birinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerin bölümlerinden mezun ve KPSSP3 puan türünden asgari puanı almış olanlar aşağıda belirtilen pozisyonlardan birine başvurabilir;

Adaylarda aranan diğer şartlar ve başvuru sayfası için aşağıda vermiş olduğumuz başvuru kılavuzunu indirerek ulaşabilirsiniz.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.