Memur Alımı

Erciyes Üniversitesi Hemşire ve Sağlık Teknikeri Alımı 2019

22.04.2019
112
Erciyes Üniversitesi Hemşire ve Sağlık Teknikeri Alımı 2019

Erciyes Üniversitesi Hemşire alımı 2019 ilanı yayımlanmıştır. Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda lisans ve önlisan mezunu
sağlık teknikeri ve hemşire alımı yapılacağı açıklanmıştır. Erciyes Üniversitesi hemşire alımı için yayımlanan ilanda şu açıklamaya yer verilmiştir. “Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilmek üzere giderleri özel bütçeden karşılamak üzere; 40 (kırk) Hemşire, 3 (üç) Sağlık Teknikeri, Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinde istihdam edilmek üzere giderleri Diş Hekimliği Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere 2 (iki) Hemşire ve 1 (bir) Sağlık Teknikeri olmak üzere toplam 46 (kırkaltı) sözleşmeli personel alınacaktır.”

Sağlık Uyg. ve Arş. Merkezi İçin Hemşire Alımı Başvuru Şartları

Sağlık Uyg. ve Arş. Merkezi Hemşire Alımı için başvuru yapacak adayların Yükseköğretim Kurumlarının hemşirelik bölümünden veya hemşireliğe denk kabul edilen sağlık memurluğu lisans programlarından mezun olması gerekmektedir.

Diş Hekimliği Fakültesi İçin Hemşire Alımı Başvuru Şartları

Diş Hekimliği Fakültesi Hemşire Alımı için başvuru yapacak adaylarda Yükseköğretim Kurumlarının hemşirelik bölümünden veya hemşireliğe denk kabul edilen sağlık memurluğu lisans programlarından mezun olma şartı aranmaktadır.

Sağlık Uyg. ve Arş. Merkezi Sağlık Teknikeri Alımı Başvuru Şartları

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının ÖnlisansRadyoterapi Bölümünden Mezun Olmak,

Diş Hekimliği Fakültesi Sağlık Teknisyeni Alımı Başvuru Şartları

 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının (Önlisans) Anestezi Teknikerliği Programından Mezun Olmak,
 • Sağlık Bakanlığı onaylı veya Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından düzenlenen En az 40 (kırk) saat süreli “Cerrahi Hastalarda Zor Havayolu Yönetimi ve PostoperatifBakım” sertifikasına sahip olmak.

Başvuru Yapacak Adaylarda Aranan Genel Şartlar

 • a) Türk Vatandaşı olmak,
 • b) Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
 • c) Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
 • d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • e) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • f) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak.
 • g) 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • h) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak. (Asil ve yedek olarak Üniversitemiz kadrolarına yerleştirilen adaylara yapılacaktır)
 • 2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
 • 3- 2018 KPSS (B) grubu sınavlardan Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için 2018 – KPSSP93 puanı esas alınacaktır.
 • 4- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.
 • 5- 7/24 Kesintisiz hizmet sunumu gereği nöbet usulü planlanan çalışma planları dâhilinde gece nöbeti ve gece vardiyasında çalışmaya mani hali bulunmamak.
 • 6- 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
 • 7- Belirtilen unvanlarda istihdam edilecek kişiler ameliyathane, yoğun bakım ve diğer birimlerde/ünitelerde vardiyalı olarak çalıştırılacaktır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.