Memur Alımı

Eski Hükümlü ve Engelli Personel Alımı 2019

21.02.2019
457

Eski Hükümlü ve Engelli Personel Alımı 2019

Eski Hükümlü ve Engelli Personel Alımı 2019

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bünyesinde eski hükümlü ve engelli personel alımı için resmi gazetede ilan yayınlandı. Engelli personel alımı ilanı için başvuru yapacak adayların Meslek Yüksek okullarının Elektrik, Elektrik ve Elektronik bölümlerinden mezun olması ve “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” (en az % 40 oranında) bulunması gerekmektedir. Eski hükümlü personel alımı için başvuru yapacak adayların terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananların; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (ğ) bentlerinde yer aldığı şekilde durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü Bünyesinde eski hükümlü ve engelli personel alımı İşkur internet sitesinden 04-08 MART 2019 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır.

Eski Hükümlü ve Engelli Personel Alımı Şartları 

GENEL ŞARTLAR:

 • 1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 • 2) 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • 3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • 4) Özel kanun ve diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak,
 • 5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • 6) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak,
 • 7) ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS/EKPSS sınavına girmiş olmak,
 • 8) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
 • 9) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

ÖZEL ŞARTLAR:

 • 1) Meslek Yüksekokullarının Elektrik, Elektrik ve Elektronik bölümlerinden mezun olmak,
 • 2) Engelliler için “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” (en az % 40 oranında) bulunması,
 • 3) Eski hükümlü ve terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananların; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (ğ) bentlerinde yer aldığı şekilde durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:

 • 1) Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 04-08 MART 2019 tarihleri
 • arasında elektronik ortamda yapılacaktır.
 • 2) Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5.maddesinde belirtilen öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
 • 3) Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilen nihai listede asıl olarak belirlenen adaylar Vakıflar Genel Müdürlüğün daha sonra belirleyeceği tarihte sözlü sınava tabi tutulacaktır.

Engelli Personel Alımı 2019 (Engelli İşçi Alımı)

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Daimi Engelli İşçi (Personel) Alımı 2019 İlanları

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.