Memur Alımı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Hemşire Alımı

25.01.2019
149

Hemşire Alımı , Bay Bayan Hemşire Alımı , Kamu Personel Alımı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Hemşire Alımı

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde 25/01/2019–08/02/2019 tarihleri arasında Hemşire Alımı yapılacağı duyurulmuştur.

Yayımlanan ilanda şu açıklamaya yer verilmiştir; Üniversitemize 5620 Sayılı Kanun ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinde istihdam edilmek üzere, 2018 KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla sözleşmeli personel alınacaktır.

Yayımlanan ilanda Hemşire Alımı için KPSS şartı yanı sıra başvuru yapacak adaylarda (erkek) askerlik, kamu haklarından mahrum bulunamak gibi özel şartlar aranmaktadır. Siz değerli bay, bayan Hemşire adayları için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan başvuru klavuzuna makalemizde yer verdik.

İşte tüm Detaylar;

BAY BAYAN HEMŞİRE ALIMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Üniversitemize 5620 Sayılı Kanun ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinde istihdam edilmek üzere, 2018 KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla sözleşmeli personel alınacaktır.

Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği

Hemşire Alımı

Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı değerlendirilecektir.

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

Genel Şartlar:

1. T.C. vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Değişik: 23/01/2008-5728/317md.) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4. Askerlik Durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak.

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5. 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunda, atanmaya engel bir durum bulunmamak,

* Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

* Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.

* Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

2) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. Adayların, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) www.ogu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat evrakları teslim alınırken kontrol edilmeyecek olup teslim edilen belgelerdeki sorumluluk tamamen müracaat sahiplerine aittir. Postayla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir.

3) KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra işe alınmaya hak kazananların isimleri, başvuru bitim tarihinden sonra www.ogu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İstenilen Belgeler;

Başvuru Formu

  • 1 Adet Fotoğraf (Başvuru Formuna yapıştırılacak)
  • – Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge
  • Diploma veya Mezuniyet Belge Fotokopisi( e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
  • 2018 KPSS sınav sonuç belgesi – Nüfus cüzdanı fotokopisi

DİĞER KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI

Bekçi Alımı 2019

Lise Mezunu Pöh Alımı (Pöh Alımı 2019 Ne Zaman)

Lise Mezunu Polis Olma Şartları 2019 

Lise Mezunu Astsubay Alımı! 2019 Başvuru Şartları?

Lise Mezunu Subay Alımı Başvuru Şartları 2019

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.