Memur Alımı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Memur alımı 2019 (İşçi Alımı İlanları)

11.02.2019
302

Gençlik ve Spor Bakanlığı Memur alımı (İşçi Alımı İlanları)

Gençlik ve Spor Bakanlığı Memur alımı 2019 (İşçi Alımı İlanları)

Gençlik ve Spor Bakanlığı memur alımı 2019, Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı2019 , Gençlik ve Spor Bakanlığı engelli işçi alımı,
Gençlik ve Spor Bakanlığı eski hükümlü işçi alımı Gençlik ve Spor Bakanlığı memur alımı ve personel temini ilanları.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye genelinde il ve ilçe Spor Müdürlükleri bünyesinde binlerce memur istihdam etmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere her yıl binlerce memur ve işçi alımı gerçekleştirmekte. 2019 yılına girdiğimiz bu ilk aylar itibariyle Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından memur ve işçi alımı kapsamında büyük bir istihdam hamlesi geldi. Ülkemiz genelinde yüz binlerce gence umut ışığı olan müjde niteliğindeki haber Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından verildi. Spor Genel Müdürlüğü 2019 yılı şubat ayı itibariyle bir çok kadroda Türkiye genelinde spor il ve ilçe müdürlükleri bünyesinde memur alımı yapılacağını devlet personel başkanlığı aracılığı ile yayınlamıştır. Yayınlanan ilanda 11 Şubat – 15 Şubat tarihleri arasında 3243 memur ve işçi alımı yapılacağı duyurulmuştur. Yayınlanan ilanda 3243 memur alımı kadrosu için eski hükümlü ve engelli vatandaşlarımızda başvuru yapabilecekler. Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye genelinde il ve ilçe Spor Müdürlükleri bünyesinde eski hükümlü memur alımı, eski hükümlü işçi alımı ve engelli memur alımı, engelli işçi alımı için belirlenen kadro dağılım tablosu ve diğer tüm detaylar makalemizin devamında yer almaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığı memur alımı için belirlenen kadro dağılımı ve tüm detaylar yazımızın devamında. İşte tüm detaylar.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Memur Alımı Kadro Dağılımı

Temizlik Görevlisi, Cankurtaran, Mekaniker (Pedallı Araçlar), Otobüs Kaptanı (Şoför), Aşçı, Aşçı Yardımcısı, Elektrik Tesisatçısı (Bina), Güvenlik Görevlisi, Havuz Suyu Operatörü, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, Garson (Servis Elamanı), Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı), Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni, Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri, Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri, Makine Teknikeri, Gençlik Lideri ile Muhasebeci meslek kolunda daimi süreli işçi ile Temizlik Görevlisi meslek kolunda engelli ve eski hükümlü memur ve işçi alınacaktır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Memur Alımı Şartları

 • 1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
 • 2) 18 yaşını tamamlamış olmak.
 • 3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • 4) Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.
 • 5) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
 • 6) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.
 • 7) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
 • 8) Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
 • 9) Adayların Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir.
 • 10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.
 • 11) İşe alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.
 • 12) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Memur Alımı Genel Şartları 

 • 1) Kurumumuz taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere alınacak olan;
 • a. Gençlik Lideri ve Muhasebeci kadroları için lisans düzeyindeki 2018 KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
 • b. Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri ve Gençlik Lideri kadroları için ön lisans düzeyindeki 2018 KPSS P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak, Şartıyla Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş ilanının 4 (Dört) katı kadar aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.
 • c. Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri, Makine Teknikeri, Temizlik Görevlisi, Cankurtaran, Mekaniker (Pedallı Araçlar), Otobüs Kaptanı (Şoför), Aşçı, Aşçı Yardımcısı, Elektrik Tesisatçısı (Bina), Güvenlik Görevlisi, Havuz Suyu Operatörü, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, Garson (Servis Elamanı), Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı), Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni kadroları için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.
 • 2) Temizlik Görevlisi meslek kolunda tanımlı engelli ve eski hükümlü işçiler için; Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (Dört) katı ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü sınava tabi tutulacaktır.
 • 3) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.
 • 4) Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık probleminin bulunmaması gerekmektedir.
 • 5) Adayların vardiyalı çalışmaya engel durumunun olmaması gerekmektedir.
 • 6) Adaylar, başvurunun son günü itibarıyla duyurumuz ekinde yer alan tabloda meslek kollarına uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir.
 • III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
 • Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 11.02.2019 – 15.02.2019 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

Eski hükümlü ve engelli memur, işçi alımı benzer ilanlar

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Daimi Engelli İşçi (Personel) Alımı 2019 İlanları

Eski Hükümlü Kamu Personel Alımı 2019 (Güncel ilanlar)

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.