Memur Alımı

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Memur Alimi 2019

27.05.2019
37
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Memur Alimi 2019

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu çok sayıda memur alimi duyuru yayımlamıştır. Resmi gazete ve Devlet Personel Başkanlığı üzerinden yayımlanan ilanda Hâkimler ve Savcılar Kurulu Personeli Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tabloda adedi ve unvanı belirtilen boş pozisyonlara, 2018 yılı KPSS puanı esas alınarak yapılacak yarışma (uygulamalı ve sözlü) sınav sonucuna göre toplam 25 sözleşmeli büro personeli alımı yapılacaktır. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu memur alimi 2019 ilanlarına başvuru yapacak adaylarda ise bazı şartlar aranmaktadır.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Memur Alimi Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı

Adayların www.hsk.gov.tr internet adresinde yer alan “2019 yılı 4/B Sözleşmeli Büro Personeli Giriş Sınavı İş Talep Formu” temin edilerek ilgili tüm kısımları doldurmak suretiyle gerekli belgelerle birlikte aşağıda adresi belirtilen Hâkimler ve Savcılar Kuruluna şahsen veya buraya gönderilmek üzere Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarına müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Adres: Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 36 Yenimahalle / ANKARA)

Başvurular 10/06/2019 tarihinde başlayıp, 14/06/2019 tarihi mesai bitimi (saat:17:30’da) itibarıyla sona erecektir. Sözleşmeli Büro Personeli alımı Uygulama Sınavı ve Sözlü Sınav şeklinde iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek ve KPSS(B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı olan 125 aday arasına girenler Uygulama Sınavına(Klavye Sınavı) katılmaya hak kazanacaktır. Uygulama Sınavı 29/06/2019 Cumartesi günü saat 09:00’da Hâkimler ve Savcılar Kurulu binasında yapılacak ve bu sınavda başarılı olanlar www.hsk.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

Uygulama Sınavında başarılı olanlar için 03-04-05 Temmuz 2019 tarihlerinde saat 09:00’dan itibaren Hâkimler ve Savcılar Kurulu binasında Sözlü Sınav yapılacaktır.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Memur Alimi Başvuru Şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen;

  • 1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • 2- Son başvuru günü olan 14 Haziran 2019 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak (1 Ocak 1983 ve sonrası doğumlu olanlar),
  • 3- Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise ve dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,
  • 4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • 5- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • 6- Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • 7- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
  • 8- ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) ve lise mezunları için KPSSP(94) puan türünden en az 70 puan almış olmak.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.