Memur Alımı

Halkbank Personel Alımı İlanı 2019 – Banka Personel Sınavları

04.03.2019
277
Halkbank Personel Alımı İlanı 2019 – Banka Personel Sınavları

Halkbank Personel alımı için sınav ilanı yayımlamıştır. Halkbank resmi sitesi üzerinden yayımlanan ilanda KKTC şubelerinde görevlendirmek üzere servis personeli alımı yapılacaktır. Halkbank personel alımı sınavlarına başvuru yapacak olan adaylardan, başvuru bedeli olarak 95-TL tahsil edilecektir. Sınav hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla tahsil edilecek bedel, Yıldız Teknik Üniversitesi Sınav Merkezinin Bankamız nezdinde ki hesabına sınav başvurusundan önce yatırılacaktır. Halkbank personel alımı 2019 Sınav ücreti 1 Mart 2019 Cuma günü saat 09.00’dan, 18 Mart 2019 Pazartesi saat 17.00’ye kadar, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden ya da Halkbank internet Şube üzerinden yatırılabilir.

Başvuru Şartları

  • a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olup Kuzey Kıbrıs Türk
  • Cumhuriyeti’nde ikamet ediyor olmak,
  • b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan ya da kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,
  • ç) Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,
  • d) 01.01.1989 ve sonrası doğumlu olmak,
  • e) Üniversitelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden 01 Mart 2019 itibariyle mezun olmak, veyahut bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki denklerinden mezun olmak.
  • f) Sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak; KKTC’nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu, tam teşekküllü bir sağlık kurumundan alınacak raporla belgelemek (Sağlık Raporu; giriş sınavının, yazılı ve mülakat olmak üzere tüm aşamaları tamamlandıktan sonra talep edilecektir.)
  • g) Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış, muaf veya en az 31 Aralık 2019 tarihine kadar tecilli olmak ya da 27.07.2018 tarihinde kabul edilen 7146 Sayılı Kanun ile çıkarılan bedelli askerlikten yararlanacak olmak,
  • ğ) Banka tarafından yapılacak araştırma sonucunda; tutum, davranış ve özgeçmişleri bakımından bankacılık mesleğine uygun bulunmak, Adayların sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip olup olmadıkları sınav başvurusundaki beyanları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilenler; sınavları kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmazlar, göreve başlatılmış olanların ise Banka ile ilişikleri derhal kesilir.

Halkbank Personel Alımı 2019 (Güncel İlanlar)

Halkbank Personel Alımı 2019 Halkbank personel alımı Sınavları 2019

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.