Memur Alımı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Hemşire Alımı 2019

22.03.2019
93

Hemşire Alımı 2019

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Hemşire Alımı 2019

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Başhekimliği bünyesinde istihdam etmek üzere hemşire alımı yapılacağını duyurmuştur. Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Başhekimliği bünyesinde istihdam etmek üzere en az sağlık meslek lisesi mezunu toplamda sekiz (8) hemşire alımı yapılacaktır. KTÜ hemşire alımı 2019 ilanlarına başvuracak adaylar 657 sayılı kanunun 48.maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmalıdır.

Başvuru Şartları

  • 1 Başvuracak adaylar 657 sayılı kanunun 48.maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmalıdır.
  • 2 Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1(bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile, iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak
  • 3 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapılması sonucunda atanmaya engel bir durum bulunmamak.
  • 4 Adaylar mezuniyetine göre; 2018 KPSS Lisans (B) grubu ve 2018 KPSS Ortaöğretim (B) grubu sınavına girmiş bulunmalıdır.
  • 5 Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.
  • 6 Müracaatların ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün süre ile mesai saati bitimine kadar Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığının http://www.ktu.edu.tr/personel-tum duyuru web adresinden temin edilecek örnek başvuru dilekçesi ve istenilen belgeler ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına elden yapılması gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
  • 7 Sonuçlar ilgili KPSS Puan türü sıralaması dikkate alınarak başvuru bitim tarihini takip eden 15 gün içerisinde http://www.ktu.edu.tr/personel-tumduyuru adresinde yayınlanacaktır.
  • 8 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

Sağlık Personeli Alımı 2019 (Ankara Üniversitesi)

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.