Memur Alımı

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü Lise Mezunu Memur Alımı 2019

17.06.2019
35
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü Lise Mezunu Memur Alımı 2019

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü lise mezunu memur alımı 2019 ilanları yayımlanmıştır. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü farklı kadrolarda en az lise mezunu kpss’siz memur alımı yapılacaktır. Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda Yağcı, Gemici, Mühendis, Kaptan, Başmühendis, Büro Memuru, Haberleşme Mühendisi, Elektrik ve Elektronik Mühendisi, Harita Teknikeri kadrolarında toplamda 47 en az lise mezunu kpss şartsız memur alımı yapılacağını duyurmuştur. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü lise mezunu personel alımı 2019 ilanları için başvuru yapacak adaylarda farklı şartlar aranmaktadır. Başvuru şartları ve başvuru sayfası makalemizin devamında yer almaktadır.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yağcı Alımı ve Başvuru Şartları

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü yağcı kadrosunda sekiz (8) kişi alınacağına yer verilmiştir. Başvuru yapacak adayların Noter aracılığı ile aday tespiti ve sözlü sınavlara tabi tutulacaklardır. Başvuru Yapacak adaylarda aranan şartlar ise şu şekilde.

Başvuru Şartları

 • Lise ve dengi okul mezunu olmak
 • En az Yağcı yeterliliğine haiz olmak.
 • Yağcı veya daha üst yeterlilikte en az 2 yıl deniz hizmeti olmak ve bunu belgelemek.
 •  Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak.
 • Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.
 •  Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde iş başı yaptırılacaktır.
 •  Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.
 • Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular, bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Gemici Alımı ve Başvuru Şartları

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü gemici kadrosunda on sekiz (18) kişi alınacağına yer verilmiştir. Başvuru yapacak adayların Noter aracılığı ile aday tespiti ve sözlü sınavlara tabi tutulacaklardır. Başvuru Yapacak adaylarda aranan şartlar ise şu şekilde.

Başvuru Şartları

 • Lise ve dengi okul mezunu olmak
 • Usta Gemici ya da üst yeterliliğe sahip olmak.
 • Usta Gemici veya üst yeterlilikte en az ( 2 ) yıl deniz hizmeti olmak ve bunu belgelemek.
 • Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak.
 • Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.
 •  Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde iş başı yaptırılacaktır.
 •  Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.
 • Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular, bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Mühendis Alımı ve Başvuru Şartları

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Mühendis kadrosunda ise üç (3) memur alınacağına yer verilmiştir. Başvuru yapacak adayların Noter aracılığı ile aday tespiti ve sözlü sınavlara tabi tutulacaklardır. Başvuru Yapacak adaylarda aranan şartlar ise şu şekilde.

Başvuru Şartları

 • En Az Lisans Mezunu Olmak
 • Denizcilik Fakültesi, Denizcilik Yüksekokulu, Yüksek Denizcilik Okulu, Deniz Harp Okulu veya üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren denizcilikle ilgili fakültelerinin Makine Bölümü ile Gemi İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği Fakültesi bölümü mezunları ile eşdeğerliği YÖK’çe kabul edilen benzeri yurt içi/dışı okuldan/bölümden mezun olmak
 • En az Uzakyol 2.Mühendis yeterliliğine sahip olmak.
 • 2.Mühendis ya da üst yeterlilikte en az iki ( 2 ) yıl deniz hizmetli olmak ve bunu belgelemek.
 • Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb) ve belgelere sahip olmak.
 • Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.
 • Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde iş başı yaptırılacaktır.
 • Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır. Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular, bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 2.Kaptan Alımı ve Başvuru Şartları

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 2.Kaptan kadrosunda ise iki (2) memur alınacağına yer verilmiştir. Başvuru Yapacak adaylarda aranan şartlar ise şu şekilde.

Başvuru Şartları

 • Lisans Mezunu Olmak
 • Denizcilik Fakültesi, Denizcilik Yüksekokulu, Yüksek Denizcilik Okulu, Deniz Harp Okulu veya üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren denizcilikle ilgili fakültelerinin güverte/deniz ulaştırma işletme, deniz ulaştırma işletme mühendisliği ile eş değerliği YÖK’çe kabul edilen benzeri yurt içi/dışı okuldan/bölümden mezun olmak.
 • En az Uzakyol 1.Zabiti yeterliliğine sahip olmak.
 • Denizlerde Uzakyol 1. Zabit yeterliliğiyle ya da üst yeterlilikte en az iki ( 2 ) yıl deniz hizmeti bulunmak ve bunu belgelemek.
 • Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak.
 • Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.
 • Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde iş başı yaptırılacaktır
 • Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır. • Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular, bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Başmühendis Alımı ve Başvuru Şartları

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Başmühendis kadrosunda ise üç (3) memur alınacağına yer verilmiştir. Başvuru Yapacak adaylarda aranan şartlar ise şu şekilde.

Başvuru Şartları

 • Lisans Mezunu Olmak
 • Denizcilik Fakültesi, Denizcilik Yüksekokulu, Yüksek Denizcilik Okulu, Deniz Harp Okulu veya üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren denizcilikle ilgili fakültelerinin Makina, Gemi İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği bölümlerinden birinden veya eş değerliği YÖK’çe kabul edilen benzeri yurt içi/dışı okuldan/bölümden mezun olmak.
 • Uzakyol Başmühendis yeterliliğine sahip olmak
 • Uzakyol Başmühendis yeterliliğinde en az iki (2) yıl deniz hizmetinde bulunmak ve bunu belgelemek.
 • Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak.
 • Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.
 • Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde iş başı yaptırılacaktır
 • Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır. Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular, bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Büro Memuru Alımı ve Başvuru Şartları

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü büro memuru kadrosunda ise sekiz (8) personel alımı yapılacağına yer verilmiştir. Başvuru Yapacak adaylarda aranan şartlar ise şu şekilde.

Başvuru Şartları

 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) belgesine sahip olmak
 • Muhasebe alanında asgari 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak ve bunu işyerinden alacağı hizmet belgesi ve sosyal güvenlik kurumu hizmet dökümü ile belgelemek
 • Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.
 • Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde iş başı yaptırılacaktır.
 • Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır. Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular, bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Haberleşme Mühendisi Alımı ve Başvuru Şartları

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Haberleşme Mühendisi kadrosunda ise iki (2) memur alınacağına yer verilmiştir. Başvuru Yapacak adaylarda aranan şartlar ise şu şekilde.

Başvuru Şartları

 • Kuruluşça yapılacak olan mülakat sınavına kadar belgesi ibraz edilmek üzere; ÖSYM’ce yapılan yabancı dil sınavından en az 70 puan veya TOEFL Paper Based testinden en az 470, Computer Based testinden en az 155, İnternet Based testinden en az 65, IELTS’den en az 6 puan almış olmak yada Lisans öğrenimini, eğitim öğretim dili İngilizce olan bir üniversitede tamamlamak veya KPSS İngilizce testinden en az 40 doğrusu bulunmak
 • Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 2 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.
 • Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde iş başı yaptırılacaktır.
 • Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.
 •  Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular, bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Elektrik ve Elektronik Mühendisi Alımı ve Başvuru Şartları

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Elektrik ve Elektronik Mühendisi kadrosunda ise iki (2) memur alımı yapılacağına yer verilmiştir. Başvuru Yapacak adaylarda aranan şartlar ise şu şekilde.

Başvuru Şartları

 • Kuruluşça yapılacak olan mülakat sınavına kadar belgesi ibraz edilmek üzere; ÖSYM’ce yapılan yabancı dil sınavından en az 70 puan veya TOEFL Paper Based testinden en az 470, Computer Based testinden en az 155, İnternet Based testinden en az 65, IELTS’den en az 6 puan almış olmak yada Lisans öğrenimini, eğitim öğretim dili İngilizce olan bir üniversitede tamamlamak veya KPSS İngilizce testinden en az 40 doğrusu bulunmak
 • Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 2 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır
 • .
 • Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde iş başı yaptırılacaktır.
 • Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.
 • Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular, bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Harita Teknikeri Alımı ve Başvuru Şartları

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Harita Teknikeri kadrosunda ise bir (1) memur alımı yapılacağına yer verilmiştir. Başvuru Yapacak adaylarda aranan şartlar ise şu şekilde.

Başvuru Şartları

 • Alanında en az 1 yıl çalışmış olmak ve bunu Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ve çalışılan yerden alınacak hizmet belgesi ile belgelemek.
 • Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.
 • Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular, bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü Lise Mezunu Memur Alımı 2019 Başvuru Sayfası İçin Tıkayınız.

ETİKETLER:
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.