Memur Alımı

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı 2019 İlanı

07.02.2019
189

Sağlık Personeli Alımı

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı 2019 İlanı

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde 67 sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Üniversite bünyesinde yapılacak olan sağlık personeli alımı ilanı devlet personel başkanlığı resmi sitesi üzerinden yayımlanmıştır. Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğinde istihdam edilmek üzere, 2018 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 67 Sağlık personeli alımı yapılacaktır. Hastane Başhekimliği bünyesinde görev yapmak üzere 67 sağlık personel alımı için başvuru yapacak adaylarda en az lise mezunu olma şartı aranmaktadır. Ayrıca yayımlanan ilanda sağlık personeli alımı ilanına adayların başvurularını 22 Şubat 2019 tarihi bitimine kadar yapması gerekmektedir.

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde 67 sözleşmeli sağlık personeli alımı için aranan şartlar;

  • 1- Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranacaktır.
  • 2- Lisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı, Sağlık Meslek Lisesi mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
  • 3- İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) istenilen belgeler ile birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. İlanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edilecektir. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
  • 4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 5917 sayılı Kanunun 47.maddesinin 5.fıkrası (a/2) bendi ile eklenen “sözleşmeli(4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü uyarınca işlem yapılacaktır.
  • 5- Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.
  • 6- Başvurular incelendikten sonra atamaya hak kazanan asil ve yedek adayların isimleri Üniversitemiz web sayfası ilanlar bölümünde ilan edilecektir. Atamaya hak kazananlar haklarında yaptırılan güvenlik soruşturmaları olumlu sonuçlandığı takdirde göreve başlatılacaklardır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.