Memur Alımı

MSB 165 Kamu Personeli Alımı 2019 İlanları

23.01.2019
199

milli savunma bakanlığı kamu personel alımı, kamu personel alımı

MSB 165 Kamu Personeli Alımı 2019 İlanları

Milli Savunma Bakanlığı ( MSB) bünyesinde 165 Kamu Parsonel alımı ilanı yayımladı. Yapılacak olan Kamu personel adaylarının farklı kadrolarda olcağı duyuruldu. Devlet Personel Başkanlığı tarafınca duyurulan MSB lığı bünyesinde yapılacak olan Memur alım tarihi; 28 Aralık 2018- 15 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

MSB bünyesinde yapılacak Olan Kamu personel alımı Başvuruları
https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden son gün 15 şubata kadar yapılması gerekmektedir. Genel adresi harcinde yapılan başvurular (Dilekçe, mektup vb. yöntemlerle) kabul edilmeyecek ve bu dilekçelere cevap verilmeyecektir.

Başvuru Şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak;

 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
 • 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (Bedelli askerliğe müracaat eden adaylar başvuru yapabilir.)
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak
 • Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi görevlerde çalışıyor olmamak, (4B kapsamında sözleşmeli personel olarak çalışanlar hariç)
 • Sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak,
 • 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince; Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularından “Memur Adayı Olur” kararlı sağlam raporu almış olmak,
 • Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör örgütleri ile herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.