Memur Alımı

PTT Personel Alımı 2019 – PTT Memur Alımı Ne Zaman Başlıyor?

21.04.2019
263
PTT Personel Alımı 2019 – PTT Memur Alımı Ne Zaman Başlıyor?

PTT personel alımı 2019, PTT memur alımı ne zaman başlıyor? 2019 yılına girdiğimiz ilk günlerden itibaren ülkemiz genelinde binlerce vatandaşımız bu sorunların cevabını aramaktadır. İşte tüm detaylar.

PTT kendi bünyesinde 2019 yılı içerisinde 55 bin civarında memur alımı yapması bekleniyor. PTT Genel Müdürlüğü Türkiye genelinde kargo taşımacılığı için Türkiye’nin bir çok il ve ilçelerinde PTT Bank ve PTT Kargo şubelerinin sayısını artıran PTT Genel Müdürlüğü, şube sayısını artırma çalışmaları ile birlikte memur, personel alımı yapmayı hedefliyor. 2018 yılı itibariyle PTT bünyesinde kargo görevlisi olarak 5 bin civarında personel çalışmaktadır. PTT genel müdürlüğü Türkiye genelinde şube sayılarını önemli sayıda artırması neticesinde ihtiyaç duyulan kadrolarda alım yaparak personel sayısını 60 bine çıkarmayı hedefliyor. Bu gelişmeler neticesinde PTT bünyesinde istihdam etmek için 55.000 kadrolu personel alımı yapması bekleniyor. Peki PTT personel alımı 2019 yılı itibariyle ne zaman başlayacak? PTT memur alımı 2019 kadro dağılımı belli oldu mu? PTT personel alımı 2019 başvuru şartları neler? Merak edilen tüm sorularınıza cevap vermeye çalışacağız.

PTT Personel Alımı 2019 Kadro Dağılımı

PTT personel alımı 2019 için belirlenen kadrolar ise şu şekilde;

 • Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik)
 • Tekniker
 • Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama)
 • Mühendis
 • PTT Uzman Yardımcısı
 • Avukat
 • Mimar
 • Postacı
 • PTT Uzman Yardımcısı – Hukuk Personeli
 • Gişe ve Büro Görevlisi – Bankacılık
 • Gişe ve Büro Görevlisi – Sigortacılık
 • PTT Uzman Yardımcısı – Mütercim-Tercümanlık
 • PTT Uzman Yardımcısı – Endüstri Mühendisi
 • Gişe ve Büro Görevlisi – Firma elemanı

PTT Personel Alımı Başvuru Şartları

 • a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
 • b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.
 • c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
 • ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • d) Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,
 • e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.
 • f) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.
 • g) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
 • ğ) Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak. (21/05/2018 tarihinde veya önceki bir tarihte mezun olmak).
 • h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.
 • ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.
 • i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.
 • j) Yapılacak “yazılı ve/veya sözlü sınavda” başarılı olmak.

PTT Memur Alımı 2019 Kadro Dağılımı ve Başvuru Şartları

a)Avukat pozisyonuna başvurabilmek için;

 • 1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak, (Ek-2)
 • 2) Avukatlık ruhsatını almış olmak,
 • 3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS ve YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 60 (Altmış) puana veya dil yeterliliği bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

b)Mimar pozisyonuna başvurabilmek için;

 • 1)Fakültelerin Mimarlık, İç Mimari, İç Mimarlık, İç Mimari ve Çevre Tasarımı ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinden mezun olmak,(Ek-2)
 • 2)Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS ve YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 60 (Altmış) puana veya dil yeterliliği bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

c)Mühendis pozisyonuna başvurabilmek için;

 • 1)Fakültelerin (Ek-2) listede belirtilen mühendislik bölümlerinden mezun olmak,
 • 2)Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS ve YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 60 (Altmış) puana veya dil yeterliliği bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

d)PTT Uzman Yardımcısı pozisyonuna başvurabilmek için;

 • 1)Fakültelerin (Ek-2) listede belirtilen bölümlerden mezun olmak,
 • 2)Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS ve YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana veya dil yeterliliği bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

e)PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk) pozisyonuna başvurabilmek için;

 • 1)Hukuk Fakültesi mezunu olmak, (Ek-2)
 • 2)Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS ve YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana veya dil yeterliliği bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

f)PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık) pozisyonuna başvurabilmek için;

 • 1)Fakültelerin (Ek-2) listede belirtilen bölümlerden mezun olmak,
 • 2)Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Çince (Mandarin), Rusça veya İspanyolca bölümlerinin en az birinden (YDS ve YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana veya dil yeterliliği bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

g)PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi) pozisyonuna başvurabilmek için;

 • 1)Fakültelerin (Ek-2) listede belirtilen bölümlerden mezun olmak,
 • 2)Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca, Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS ve YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana veya dil yeterliliği bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

h)Tekniker pozisyonuna başvurabilmek için;

 • 1)İki yıllık eğitim veren yüksekokulların, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

ı) Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık) pozisyonuna başvurabilmek için;

 • 1)En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.
 • 2)SEGEM Teknik Personel Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak. (Yazılı sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan evrak teslim süresi içerisinde istenecektir.)

i) Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık) pozisyonuna başvurabilmek için;

 • 1)En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

j) Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama) pozisyonuna başvurabilmek için;

 • 1)En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

k) Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik) pozisyonuna başvurabilmek için;

 • 1)En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

l) Gişe ve Büro Görevlisi (PTT’de Çalışan Firma Elemanı) pozisyonuna başvurabilmek için;

 • 1)30.03.2018 tarihinden önce Şirketimizde işgücü hizmet alımı suretiyle firma elemanı olarak göreve başlamış ve halen çalışıyor olmak.
 • 2)En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

m) Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonuna başvurabilmek için;

 • 1)En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

n) Postacı pozisyonuna başvurabilmek için;

 • 1)İki yıllık eğitim veren yüksekokulların, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.
 • 2)En az B sınıfı sürücü belgesi ile A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (Yazılı sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan evrak teslim süresi içerisinde istenecektir.)
 • 3)Sürücü belgelerini Monoküler teşhis ile almamış olmak.
 • 4)Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı, erkeklerde en az 168 cm bayanlarda en az 160 cm boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15’ten fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

o) Postacı (PTT’de Çalışan Firma Elemanı) pozisyonuna başvurabilmek için;

 • 1)30.03.2018 tarihinden önce Şirketimizde işgücü hizmet alımı suretiyle firma elemanı olarak göreve başlamış ve halen çalışıyor olmak.
 • 2)İki yıllık eğitim veren yüksekokulların, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.
 • 3)En az B sınıfı sürücü belgesi ile A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (Yazılı sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan evrak teslim süresi içerisinde istenecektir)
 • 4)Sürücü belgelerini Monoküler teşhis ile almamış olmak.
 • 5)Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı, erkeklerde en az 168 cm bayanlarda en az 160 cm boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15’ten fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

Not: PTT personel alımı süreci henüz başlamamıştır. Fakat konu ile ilgili araştırmalarımız neticesinde Mayıs ayı itibariyle başlaması öngörülüyor. Konu ile ilgili görüş ve taleplerinizi beze yorum bölümünden yazabilirsiniz.

PTT Özel Güvenlik Alımı 2019

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.