Memur Alımı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşire ve Ebe Alımı 2019

04.04.2019
71
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşire ve Ebe Alımı 2019

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi hemşire ve ebe alımı için ilan yayımlamıştır. Devlet Personel başkanlığı aracılığı ile yayımlanan ilanda lise mezunu (Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü mezunu) yirmi (20) hemşire, lisans veya ön lisan mezunu elli (50) hemşire ve lisans veya önlisans mezunu bir (1) ebe olmak üzere toplamda yetmiş bir (71) sağlık personeli alımı gerçekleştirilecek. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi hemşire ve ebe alımı için başvuru yapacak adayların personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta,Fax ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuru Şartları

 • 1-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
 • 2- 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak, Lisans mezunlarında KPSSP3, Lise mezunlarında KPSSP94 puanları esas alınacaktır.
 • 3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • 4- Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak.
 • 5- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.’’ hükmüne uygun olması
 • 6- Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
 • 7- Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
 • 8- Müracaatlar ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Cumhuriyet Üniversitesi resmi internet sayfası www.cumhuriyet.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanmış) Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta,Fax ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 • 9- Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ilân edilecektir. Bu ilân tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 • 10- Hemşire ve ebe unvanına atanmaya hak kazanan adayların tam teşekküllü hastaneden gece nöbeti tutmaya engel durumunun olmadığını gösteren heyet raporu almaları gerekmektedir.
 • 11- Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesine eklenen bende göre güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.

İstenilen Belgeler

 • 1) Başvuru formu
 • 2) Öğrenim belgesi
 • 3) 2018 KPSS sonuç belgesi
 • 4) Çalışma belgesi ve sigorta döküm cetveli

Kamu personel alımı ilanları için tıklayınız

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.