Memur Alımı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Memur, Personel Alımı 2019

24.05.2019
40
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Memur, Personel Alımı 2019

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Memur, Personel Alımı 2019, SGK personel alımı 2019 başvuru formu yayımlandı. İşte tüm detaylar.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) taşra teşkilatında istihdam etmek üzere sözlü sınavla 400 denetmen yardımcısı alımı yapılacaktır. Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda Sgk personel alımı için başvuru yapacak adayların Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları, ÖSYM tarafından 2017 ve 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) KPSS P13, KPSS P23, KPSS P40, KPSS P42 ve KPSS P47 puan türünden 75 ve üzeri puan almış olmaları gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Memur, Personel Alımı 2019 başvuru formu ve başvuru şartları yazımızın devamında yer almaktadır.

SGK Personel Alımı 2019 Başvuru Formu

 • a) Başvurular E-Devlet (https://www.turkiye.gov.tr) 10-17 Haziran 2019 tarihi mesai bitimine kadar elektronik ortamda yapılacaktır.
 • b) Adaylar, T.C. kimlik numarası ile başvuru ekranına giriş yapacak olup “Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formu” nu eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra “tamam” ve “onayla” butonuna basarak başvurusunu tamamlayacaktır.
 • c) Adayın başvurusu tamamlandıktan sonra KPSS puanı ÖSYM üzerinden sistem tarafından kontrol edilecektir. Bilgilerinde yanlışlık olan adayın başvurusu değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • d) Aday; başvuru formuna 4.5×6 ebadında ve son 6 ay içinde çekilmiş fotoğrafını elektronik ortamda tarayıp yerleştirecektir. Başvuru esnasında ayrıca fotoğraf istenmeyecektir.
 • e) Adaylar iletişim bilgilerini (adres, telefon numarası, e-posta adresi) en güncel haliyle yazacaklardır.
 • I) Başvuru formunun hatasız ve eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu tutulacaktır,
 • g) Elektronik ortam dışında başvuru kabul edilmeyecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Memur Alımı 2019 Başvuru Şartları

Sosyal Güvenlik Kurumu Denetmen Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

 • a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartlan taşımak.
 • b) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak.
 • c) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz, beş yaşını doldurmamış olmak.
 • d) ÖSYM tarafından 2017 ve 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P13, KPSSP23, KPSS P40, KPSS P42 ve KPSS P47 puan türünden 75 ve üzeri puan almış olmak.

Giriş sınavına katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uyguıı olarak başvuru yapanlardan; KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere, alınacak kadronun 4 (dört) katı kadar aday, sözlü sınava çağırılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan almış adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınav yeri ve tarihlerine ilişkin listeler 20 Haziran 2019 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu (www.sgk.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

SGK Personel Alımı Sözlü Sınav Konuları

 • a) Kamu mâliyesi:
 • 1) Maliye teorisi (kamu gelir ve giderleri, kamu borçlan ve bütçesi).
 • 2) Maliye politikası.
 • 3) Vergi hukuku ve Türk vergi sistemi.
 • b) İktisat:
 • 1) İktisat teorisi (Mikro iktisat. Makro iktisat ve İktisadi analiz)
 • 2) İktisat politikası.
 • 3) Para teorisi ve politikası.
 • 4) Uluslararası iktisat.
 • 5) Türkiye ekonomisi ve Güncel ekonomik sorunlar.
 • c) Hukuk:
 • 1) Anayasa hukuku.
 • 2) Medeni hukuk (aile hukuku ve miras hukuku hariç).
 • 3) Borçlar hukuku.
 • 4) Ticaret hukuku (ticari işletme hukuku, şirketler hukuku ve kıymetli evrak hukuku).
 • 5) İdare hukuku ve idari yargılama usul hukuku.
 • 6) İş ve sosyal güvenlik hukuku.
 • d) Muhasebe:
 • 1) Genel muhasebe.
 • 2) Mali tablolar analizi.
 • e) Matematik, istatistik, aktüerya bölümleri mezunlarından alınacak denetmen yardımcısı adayları için mezun olunan bölüme ilişkin alan bilgisi.
 • 5. DEĞERLENDİRME
 • A. Sözlü sınavda adaylar;
 • a. Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
 • b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 • c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 • ç. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 • d. Genel yetenek ve genel kültürü,
 • e. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilir.
 • B. Adaylar. Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için 50, diğer bentler için 10’ar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sınav komisyonu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.
 • C. Asil ve yedek listelerde sıralama yapılırken, KPSS puan türünden alınan puan ile sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasının alınması suretiyle hesaplanır. Sınavda başarılı olanların listesi duyuruda belirtilen kadro sayısını aşmamak suretiyle sözlü sınav bitim tarihinden itibaren otuz gün içerisinde Kurumun internet sitesinde ilan edilir
 • D. Sınav sonuçlarına göre başarı sıralaması yapılarak puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar asıl, bu sayıyı geçmemek ve sınavda başarılı olmak şartıyla yedek aday belirlenerek sınav sonucunun ilân edildiği tarihi takip eden üç ay içerisinde sınavı asıl kazananlardan çeşitli nedenlerle göreve başlayamayanların yerine yedek listede yer alan adayların atamaları yapılır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.