Memur Alımı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Personel Alımı 2019 İlanları

04.02.2019
143

Banka personel alımı 2019, Banka Memuru alımı ilanları

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Personel Alımı 2019 İlanları

2019 yılına girdiğimiz ilk günler de bir çok kurumsal ve özel banklar bünyesindeki personel sayısını artırmak ve daha iyi hizmet vermek amacı ile yüzlerce banka personel alımı ilanı yayımlamaktadır. 2019 şubat ayı itibariyle de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası resmi sitesi üzerinden
bünyesinde çalışmak üzere yeni personellerin işe alınacağı banka personel alımları duyurusunda bildirildi. Banka iş ilanları ile ilgilenenlerin dikkatinden kaçmayan bir duyuru gün itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası geldi. Yayımlanan ilanda bünyesinde 50 uzman yardımcısı banka personeli alımı yapılacağı duyurulmuştur. Başvuru yapacak adaylarda bazı özel şartlar, başvuru tarihi ve diğer tüm detaylar makalemizin devamında.

1. Başvuru Koşulları (12 – 22 Nisan 2019)

 •  01.01.1987 ve daha sonra doğmuş olmak.
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak kişilerde aranan genel şartları taşımak.
 • En az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının; iktisat, ekonometri, işletme, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği, finans, finansal matematik, maliye, uluslararası ilişkiler, muhasebe, kamu yönetimi, çalışma ekonomisi, bankacılık, sigortacılık, aktüerya, istatistik, matematik, matematik mühendisliği, hukuk, insan kaynakları, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi, psikoloji ve sosyoloji programlarında lisans ya da yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işe alım sınavlarının komisyon mülakatı aşamasında elenmemiş olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) en az 70 İngilizce puanı veya Test of English as a Foreign Language Internet-Based Test (TOEFL iBT) sınavından en az 84 puan almış olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan; Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS)en az 80 KPSSP1 puanı veya Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 80 sayısal puan veya GRE sınavından en az 156 sayısal puan veya GMAT sınavından en az 585 puan almış olmak.

2. Yazılı Meslek Sınavı (4 – 5 Mayıs 2019)

 • Başvuru koşullarını taşıyan adaylar aşağıdaki tabloda yer alan 5 gruptan mezun oldukları bölüme göre bir grup seçerek başvuru yapacaktır.
 • Seçtikleri gruba göre tabloda belirtilen sayıda aday yazılı meslek sınavına çağrılacaktır.
 • Yazılı meslek sınavı tabloda belirtilen konulardan klasik yöntemle Ankara’da yapılacaktır.
 • Yazılı meslek sınavı ortalaması 50 puan ve üzerinde olan tabloda belirtilen sayılarda aday komisyon mülakatına çağrılacaktır.

Merkez Bankası Uzman Yardımcısı yazılı meslek sınavı grupları ile konu ve ağırlıkları;

3. Kişilik ve Yetkinlik Testleri (20 – 22 Mayıs 2019)

Komisyon Mülakatı öncesinde, adaylara elektronik posta ile gönderilecek kişilik ve yetkinlik testleri uygulanacaktır.

4. Komisyon Mülakatı (27 – 31 Mayıs 2019)

Komisyon mülakatında adaylar güncel sosyo-ekonomik konular ile mesleğin gerektirdiği konularahâkimiyet yönünden değerlendirilecek, değerlendirme her bir komisyon üyesi tarafından 100 tam puanüzerinden yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır. Mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olan her aday için 100 tam puan üzerinden verilen yazılı meslek sınavı puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak aday başarı puanı bulunacaktır. Aday başarı puanı sıralamasına göre belirlenen sayıdaki aday başarılı olmuş sayılacaktır.

MERKEZ BANKASI UZMAN YARDIMCISI/2019 4

Başvuru İşlemleri

 • Başvurular, 12.04.2019 tarihinden 22.04.2019 tarihi saat 23.59’a kadar Bankamız internet sitesi
 • insan kaynakları sayfasından (insankaynaklari.tcmb.gov.tr), aşağıdaki belgelerin yüklemesi suretiyle
 • elektronik yolla yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
 •  Fotoğraf
 • Diploma veya geçici mezuniyet belgesi
 • Sınav Sonuç Belgesi (KPSS, ALES, GRE veya GMAT)
 • Yabancı Dil Belgesi (YDS, E-YDS veya TOEFL iBT)
 • Bankaya Alınacak Kişilerde Aranan Genel Koşullar
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından yasaklı olmamak.
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletingüvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesatkarıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veyakaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak. Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak

DİĞER BANKA PERSONEL ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.