Memur Alımı

Vakıfbank Personel Alım Sınavı 2019 (GÜNCEL İLANLAR)

02.03.2019
231

Vakıfbank Personel Alımı 2019

Vakıfbank Personel Alım Sınavı 2019 (GÜNCEL İLANLAR)

Vakıfbank resmi sitesi insan kaynakları sayfası üzerinden personel alımı için sınav yapılacağını duyurmuştur. 2019 yılı Mart ayı itibariyle yayınlanan ilanda Vakıfbank personel alımı için yapılacak sınava başvuru yapacak adaylar da aranan tüm şartlara yer verilmiştir. İşte tüm detaylar.

Vakıfbank Personel Alımı İçin Sınava Katılmak İsteyenlerde Aranan Şartlar:

Sınava başvurmak isteyen adayların;

 • 1-            T.C. vatandaşı olmaları,
 • 2-            Kamu hizmetinden yasaklı bulunmamaları,
 • 3-            Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamaları,
 • 4-            Başka bir kuruma karşı zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmamaları,
 • 5-            En az 4 yıllık eğitim veren, Üniversitelerin;
 • Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Ekonomi(İktisat), Ekonomi ve Finans, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Finans, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme-Ekonomi, Kamu Yönetimi, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Maliye, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman, Risk Yönetimi, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Finans, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümleri,
 • Hukuk Fakülteleri veya Mühendislik Fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümleri,
 • Fen Edebiyat Fakültelerinin İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik Bölümleri ile Mimarlık Mühendislik Fakültelerinin Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, İnşaat, Makine, Makine ve İmalat, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Sistem Mühendisliği bölümleri mezunları veya yetkili makamlarca bunlara eşdeğerliği tespit edilmiş yabancı öğretim kurumları mezunları veya 31.07.2019 tarihi itibarıyla mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olmaları,
 • 6-            Adayların 28.04.1991 ve sonraki bir tarihte doğmuş olmaları,
 • 7-Erkek Adayların fiili askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmaları ya da yetkili makamlarca onaylanmış özel durumları nedeniyle muaf tutulmaları, (Yazılı Sınav gününe kadar askerlik hizmetini tamamlayacak olan adaylar ile bedelli askerlik başvurusunda bulunmuş ve celp dönem tarihi kesinleşmiş adayların başvuruları kabul edilebilecektir)
 • 8-            Bedensel ve ruhsal sağlık durumlarının, yurdun her yöresinde ve her iklim koşulunda görev yapmaya ve sürekli seyahate elverişli olmaları, (Sınavı kazanan adaylardan bu konuda sağlık kurulu raporu istenecektir.)
 • 9-            Daha önce Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı başta olmak üzere Bankanın işe alımla ilgili sınavlarından birine katılmış olup, sözlü sınav aşamasında başarısız sayılmamış olmaları, (Teftiş Kurulu Yazılı Sınavını kazanarak sözlü sınavdan sonra Banka’nın herhangi bir biriminde görevlendirilenler sınava kabul edilmez ancak daha önce Bankanın işe alımla ilgili sınavlarından birine katılıp yazılı sınavı kazanan ama sözlü sınava katılmayan adaylar sınava kabul edilir.)* gerekmektedir.
 • * Sözlü Sınavımızdan elenen veya uzman yrd/mali analist yrd./iç kontrolör olarak atanan adaylar ile Bankamızın diğer sözlü sınavlarından elenmiş adayların kontrol çalışmaları, başvurular tamamlandıktan sonra yapılacaktır.
 • b) Sınav Tarihi, Yerleri ve Adayın Sınava Gelirken Yanında Getirmesi Gereken Belge ve Gereçler
 • Yazılı Sınav, Boğaziçi Üniversitesi tarafından 28.04.2019 Pazar günü 10.00’da ve 14.00’te olmak üzere iki oturum halinde, Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Sınava başvurusu kabul edilen adaylar 22.04.2019 tarihinden itibaren Boğaziçi Üniversitesi’nin http://sinav.boun.edu.tr internet sitesinden T.C. Kimlik numaralarını girerek “Sınav Giriş Belgesi”ni alabileceklerdir. Yazılı sınavın yapılacağı yerin adresi ve sınav saati Sınav Giriş Belgesi’nde belirtilecektir.
 • Yazılı sınava katılacak adaylar yanlarında, Sınav Giriş Belgesi ile birlikte resimli kimlik belgesi’nin aslını (Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş olan pasaport veya Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi), kurşun kalem ve silgi bulunduracaklardır.
 • Sözlü sınava sadece yazılı sınavı kazanmış olan adaylar çağrılacaktır. Sözlü sınavın tarihi, saati ve sınavın yapılacağı yerin adresi, yazılı sınavı kazananlara e-posta ile bildirilecektir.
 • c) Sınav Konuları ve Sınavda Başarı Esasları
 • Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalıdır. Bankanın, sözlü sınavı birden fazla aşamada gerçekleştirme hakkı saklıdır.
 • Sınavın yazılı bölümü iki (2) oturumda yapılacaktır. Yazılı sınavı oluşturan tüm testler çoktan seçmeli (beş seçenekli) sorulardan oluşmaktadır.
 • BİRİNCİ OTURUM
 • Birinci oturumun ilk seansında adaylara önce Genel Yetenek Testi kitapçığı dağıtılacaktır. İlgili testin süresinin sona ermesiyle birlikte kitapçıklar toplanacak ve ara verilmeden Yabancı Dil Testine geçilecektir.
 • İKİNCİ OTURUM
 • İkinci oturumda ise Alan Testleri yanıtlanacaktır.
 • 1.            Sınav Kapsamında Adayların Cevaplayacağı Testler
 •  a)           GENEL YETENEK:
 • Sayısal İşlemler, Problem Çözme, Görsel Hafıza, Grafik-Tablo Okuma, Sayısal-Sözel Akıl Yürütme
 •  b)          EKONOMİ:
 • İktisada Giriş, Mikro İktisat, Makro İktisat, Maliye Politikası, Para/Banka/Kredi, Uluslararası Ticaret ve Finansman, İşletme Ekonomisi
 •  c)           YABANCI DİL:
 • İngilizce, Fransızca, Almanca (Adaylar Başvuru Formunu doldururken yukarıdaki yabancı dillerden birini seçeceklerdir)
 •  d)          HUKUK:
 • Hukuk 1: Ticaret Hukuku (İşletme Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Şirketler Hukuku), Bankacılık Hukuku, Medeni Hukuk (Kişiler Hukuku, Aileler Hukuku, Eşya Hukuku), Borçlar Hukuku, İcra İflas Hukuku
 • Hukuk 2: Ticaret Hukuku (İşletme Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Şirketler Hukuku), Bankacılık Hukuku, İş Hukuku
 • Hukuk 3: Medeni Hukuk (Kişiler Hukuku, Aileler Hukuku, Eşya Hukuku), Borçlar Hukuku, İcra İflas Hukuku
 • Hukuk 4: Vergi Hukuku, Ceza Hukuku, İdare Hukuku
 • e)           MÜHENDİSLİK:
 • Matematik, Fizik, Lineer Cebir, Diferansiyel Denklemler, Mühendislik Etiği, Temel Mühendislik Konuları
 • f)            MUHASEBE:
 • Genel Muhasebe, Bilanço Analizi ve Bankacılığa İlişkin Muhasebe Konuları.
 • g)            MALİYE:
 • Türk Vergi Sistemi, Maliye Teori ve Politikası, Finansman Politikası ve Yönetimi.
 • h)           BİLGİSAYAR:
 • Bilgisayar 1: İnternet ve Bilgi Güvenliği, Network, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, Veri Yapıları ve Algoritmalar, Yapısal Programlama ve Nesne Tabanlı Programlama, İşletim Sistemleri, Web Teknolojileri ve Uygulamaları
 • Bilgisayar 2: Donanım, Yazılım, Ağ Teknolojileri, Bilgi Sistemleri ve Özellikleri, Bilgi Sistemi Tasarlama, Veritabanı Yönetim Sistemleri, İşletmelerde Bilgi Sistemi Uygulamaları
 • Bilgisayar 3: İnternet ve Bilgi Güvenliği, Network, İşletim Sistemleri, Web Teknolojileri ve Uygulamaları, Temel Seviyede Programlama, Proje Yönetimi
 • 2.            Seçmeli/Zorunlu Alan Test Ayrımı 
 • Birinci oturumda yer alan Genel Yetenek ve Yabancı Dil Testleri, sınava katılacak tüm adaylar için zorunludur.
 • İkinci oturumda yer alan Alan Testleri ise aşağıdaki tabloda belirtilen şekliyle, zorunlu ve/veya seçmeli olacaktır. (Aday kendisine tanınan Seçmeli Alan Testleri’nden sadece bir tanesini seçecektir. Adayın seçmesi gereken Alan Testini seçmemesi ya da yanlış bir test seçmesi halinde, adayın Seçmeli Alan Testi Bankaca re’sen belirlenecektir.)

Başvuru Sayfası İçin Tıklayınız

Vakıfbank Personel Alımı 2019 (Güncel İlanlar)

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.